Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Charlotte

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Charlotte HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM
VIETNAMESE ALLIANCE CHURCH
5829 The Plaza, Charlotte, NC 28269

MS. Nguyễn Hữu Nhựt
(704-737-0409) MS.

Operating as usual

01/05/2022
THAY ĐỔI

THAY ĐỔI
Tốp Ca / Choir
https://youtu.be/k2_LnfM0Ar8
Những thử thách đến với anh em, chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. (I Cô-rinh-tô 10:13)

12/28/2021

ĐÊM THÁNH & KHI CHÚA VÀO ĐỜI
Song Ca: C.Thanh Nhàn & Quỳnh Anh
Kỷ Niệm Chúa Giê-Xu Giáng Sinh 2021
https://youtu.be/nfnJVHBLnXg

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA & PHÁT QUÀ TRI ÂN CUỐI NĂM 2021              Chúa Nhật 26-12-2021Bài Giảng...
12/27/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA & PHÁT QUÀ TRI ÂN CUỐI NĂM 2021
Chúa Nhật 26-12-2021
Bài Giảng: NGƯỜI CHÚA CHỌN // MS. Nguyễn H.Nhựt
" Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình."
(Lu-ca 1:Hỡi 20)

12/24/2021

TIẾNG HÁT THIÊNG BINH & HUYỀN DIỆU ĐÊM THÁNH
Song Ca & Ban Múa
https://youtu.be/LGW1Ni_XShU
Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.
( Lu-ca 2:15-16 )

12/22/2021
ĐÊM YÊN LẶNG // Họp Ca: Ban hát HT

ĐÊM YÊN LẶNG
Họp ca: Ban hát HT
https://youtu.be/sCnwlpoXdvg
Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. – Ê-sai 9:6

KỶ NIỆM        CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH 2021Sứ Điệp Giáng Sinh: " EM-MA-NU-ÊM " // MS. Hứa Trung Tín1 Hãy hát một b...
12/20/2021

KỶ NIỆM
CHÚA GIÊ-XU GIÁNG SINH 2021
Sứ Điệp Giáng Sinh: " EM-MA-NU-ÊM " // MS. Hứa Trung Tín
1 Hãy hát một bài ca mới cho Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá hát xướng cho Đức Giê-hô-va. 2 Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; Từng ngày hãy truyền ra sự cứu rỗi của Ngài. 3 Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân. 4 Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. 5 Vì những thần của các dân đều là hình tượng; Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các từng trời. 6 Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài. Sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. 7 Hỡi các họ hàng của muôn dân, Đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va. 8 Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va; Hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài. 9 Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va; Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài. 10 Hãy nói giữa các nước rằng: Đức Giê-hô-va cai trị: Thế gian cũng được lập vững bền, không thế rúng động. Ngài sẽ lấy sự ngay thẳng mà xét đoán các dân. 11 Nguyện các từng trời vui vẻ và đất mừng rỡ, Nguyện biển và mọi vật ở trong biển nổi tiếng ầm ầm lên. 12 Nguyện đồng ruộng và mọi vật ở trong đó đều hớn hở; Bấy giờ những cây cối trong rừng đều sẽ hát mừng rỡ 13 Trước mặt Đức Giê-hô-va; vì Ngài đến, Ngài đến đặng đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, Dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân.
( Thi-thiên 98:1-9 )

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA      Chúa Nhật 19-12-2021Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục...
12/19/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA
Chúa Nhật 19-12-2021

Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. – Phi-líp 2:8-10

12/14/2021

Họp Ca: CON XIN GHI ƠN NGÀI // Ban Hát HT

“Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;
Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;
Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.
Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi;
Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.”
( Thi-thiên 100:4-5 )

HỘI THÁNH NHÓM & LỄ CUNG HIẾN PHÒNG THÔNG CÔNG              Chúa Nhật 28-11-2021Bài Giảng: TẠ ƠN CHÚA // Gi...
11/29/2021

HỘI THÁNH NHÓM & LỄ CUNG HIẾN PHÒNG THÔNG CÔNG
Chúa Nhật 28-11-2021
Bài Giảng: TẠ ƠN CHÚA // Giảng Luận: MS Diển giả Dương Đức Hiền
" Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài."
( Thi-thiên 103:1-2 )
Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va; hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài.
( Thi Thiên 117:1 )
Khi tôi mới tin nhận Chúa Jêsus, một vị cố vấn thuộc linh đã khuyến khích tôi viết nhật ký tạ ơn. Mỗi khi đi đâu, tôi đều mang theo một quyển sổ nhỏ. Đôi khi tôi viết lời tạ ơn ngay lúc đó. Đôi lúc tôi viết vào cuối tuần khi suy ngẫm về cả tuần.

Viết xuống những lời ngợi khen Chúa là một thói quen tốt – tôi xem việc đó như là cách để làm mới lại cuộc đời mình. Thói quen đó giúp tôi luôn chú ý đến sự hiện diện của Chúa và luôn biết ơn sự chu cấp và chăm sóc của Ngài.
Trong Thi Thiên 117, là bài Thi Thiên ngắn nhất, tác giả khuyến khích mọi người ca ngợi Chúa bởi vì “lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn” (c.2).

Hãy suy nghĩ về điều đó: Chúa đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với bạn như thế nào trong ngày hôm nay, tuần này, tháng này và năm này? Đừng chỉ tìm kiếm những điều kỳ diệu. Tình yêu thương của Ngài được bày tỏ trong những hoàn cảnh bình thường nhất của cuộc sống hằng ngày. Sau đó, hãy suy nghĩ xem Ngài đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với gia đình bạn, hội thánh bạn và với người khác thế nào. Hãy để tâm trí bạn thấm nhuần tình yêu vô bờ bến của Ngài dành cho tất cả chúng ta.

Tác giả Thi Thiên nói thêm rằng: “Đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời (c.2). Nói cách khác, Ngài sẽ tiếp tục yêu thương chúng ta! Do đó, chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều điều để ca ngợi Chúa trong những ngày sắp tới. Là con cái yêu dấu của Ngài, nguyện chúng ta luôn ngợi khen và tạ ơn Chúa trong suốt cuộc đời mình!

Lạy Cha, nếu chúng con phải ghi lại tất cả các phước lành của Ngài thì cả cuộc đời của chúng con cũng không thể kể ra hết mọi điều đó. Nhưng giờ này chúng con dừng lại để cảm ơn Ngài vì sự thành tín và tốt lành của Ngài.
Hãy nhớ tạ ơn Chúa về những điều bình thường cũng như những điều lạ thường.
Poh Fang Chia
( Trích: https://vietnamese-odb.org )

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀO NGÀY LỄ TẠ ƠN            Thứ Năm, Ngày 25, Tháng 11, 2021" Hỡi linh hồn t...
11/26/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA VÀO NGÀY LỄ TẠ ƠN
Thứ Năm, Ngày 25, Tháng 11, 2021
" Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đúc Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. "
( Thi-thiên 103:2 )
Chia Sẻ: ƠN HUỆ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI // MS: Dương Đức Hiền
CẢM TẠ CHÚA
Cảm tạ Chúa, mỗi ngày con thức dậy,
Có mặt trời, có ánh sáng soi đường,
Có ngôi nhà, có không khi yêu thương,
Con hít thở, thấy rằng Ngài còn đó!

Cảm tạ Chúa, mắt con còn thấy rõ,
Nhìn chung quanh, thấy cảnh vật sắc màu,
Tiếng chim ca, vui hót đón chào nhau,
Và khen ngợi, quyền năng Trời hằng hữu!

Cảm tạ Chúa, cuộc đời còn có đủ,
Những thức ăn, nước uống sống một ngày,
Còn đứng đi, còn hoạt động chân tay,
Miệng còn nói, tai còn nghe tiếng Chúa!

Cảm tạ Chúa, còn giường êm mền lụa,
Còn gối nằm, còn quần áo che thân,
Còn tình người, còn Hội Thánh ở gần,
Còn thăm hỏi, quan tâm và chăm sóc!

Cảm tạ Chúa, con cười nhiều hơn khóc,
Thấy vui mừng, trong Tình Chúa bao la,
Được bình an, trong giao tiếp chan hòa,
Ít hờn giận, nhiều yêu thương, tha thứ!

Cảm tạ Chúa, con không còn làm dữ,
Trong quyền năng, huyết Đấng Christ đổi thay,
Sức, hồn, thân, được thánh hóa mỗi ngày,
Con biết sống, theo gương Ngài bày tỏ!

Cảm tạ Chúa, dầu đường đời gian khó,
Nhưng Ngài luôn thêm sức mới, không ngừng,
Giúp cho con, được thông sáng, phấn hưng,
Càng trung tín, vâng Lời Ngài, phục vụ!

Cảm tạ Chúa, con có nơi ẩn trú,
Dưới cánh Ngài, không ủ rủ lo âu,
Không buồn đau, nhưng vững chí, nguyện cầu,
Cho những kẻ, đang lạc đường hư mất!

Cảm tạ Chúa, Ngài đời đời có thật,
Ban cho con, nguồn dư dật phước thiên,
Những tháng năm, từng phần nhỏ nối liền,
Rồi kỳ lạ, trở thành tranh tuyệt tác!

Cảm tạ Chúa, cho lòng con phó thác,
Vào quyền năng, tuyệt đối của Thiên Đàng,
Năm tháng ngày, tràn hy vọng, bình an,
Con mong đợi, Chúa Giê-su trở lại!

Tiểu Minh Ngọc

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA      Chúa Nhật 21-11-2021Bài Giảng: CẢM TẠ VỚI LÒNG BIẾT ƠN (P3)Giảng Luận: MS. Ng...
11/22/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA
Chúa Nhật 21-11-2021
Bài Giảng: CẢM TẠ VỚI LÒNG BIẾT ƠN (P3)
Giảng Luận: MS. Nguyễn H. Nhựt

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA       Chúa Nhật 14-11-2021Bài Giảng: CẢM TẠ VỚI LÒNG NHẬN BIẾT (P.2)Giảng Luận: MS...
11/15/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA
Chúa Nhật 14-11-2021
Bài Giảng: CẢM TẠ VỚI LÒNG NHẬN BIẾT (P.2)
Giảng Luận: MS. Nguyễn H. Nhựt
" Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói;
Nhưng người nào tìm cầu
Đức Giê-hô-va sẽ chẵng thiếu của tốt gì."
( Thi-thiên 34:10 )

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA       Chúa Nhật 07-11-2021Bài Giảng: CẢM TẠ VỚI LÒNG NHẬN BIẾT// Giảng Luận: MS. Ng...
11/08/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA
Chúa Nhật 07-11-2021
Bài Giảng: CẢM TẠ VỚI LÒNG NHẬN BIẾT// Giảng Luận: MS. Nguyễn H. Nhựt
" Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! phước cho người nào nương náu mình nơi ngài "
( Thi - thiên 34:8 )

[Video#11] Cơ Đốc Nhân Có Nên Tập Luyện Yoga Không?
11/05/2021
[Video#11] Cơ Đốc Nhân Có Nên Tập Luyện Yoga Không?

[Video#11] Cơ Đốc Nhân Có Nên Tập Luyện Yoga Không?

Chương Trình Thánh Kinh và Đời Sống - Câu Hỏi và Trả Lời cho những thắc mắc trong đời sống con dân Chúa dựa trên nền tảng Kinh ThánhVideo mới sẽ được phát hà...

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA       Chúa Nhật 24-10-2021Bài Giảng: ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ // Giảng Luận: MS. NGUYỄN H. ...
10/25/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA
Chúa Nhật 24-10-2021
Bài Giảng: ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ // Giảng Luận: MS. NGUYỄN H. Nhựt
“Vâng phục [người chủ trần gian]… như những nô lệ của Đấng Christ, hết lòng thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6:6)
Một người bạn nói với tôi: “Tôi là thư ký. Khi tôi nói với mọi người điều này, đôi khi họ nhìn tôi với chút thương hại. Nhưng khi biết tôi làm thư ký cho ai, họ mở to mắt ngưỡng mộ!” Nói cách khác, xã hội thường cho rằng một số công việc thấp kém hơn những công việc khác, trừ khi những công việc này liên quan đến người giàu có hoặc nổi tiếng.

Tuy nhiên, với con cái Chúa, bất kể nghề nghiệp nào, bất kì chủ là ai, chúng ta đều có thể tự hào vì chúng ta đang hầu việc Chúa Jêsus.

Trong Ê-phê-sô đoạn 6, Phao-lô nói với những người chủ và tớ. Ông nhắc nhở cả hai nhóm người này rằng chúng ta hầu việc một Chủ trên trời. Cho nên chúng ta cần làm mọi việc với lòng chân thật, chính trực và kính trọng vì đang phục vụ và làm việc cho chính Đấng Christ. Như sứ đồ Phao-lô nhắc nhở: “Hãy phục vụ với nhiệt tâm như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta” (Êph. 6:7).

Thật là một đặc ân khi được phục vụ Chúa trong mọi việc chúng ta làm, cho dù là trả lời điện thoại hay lái xe hay làm công việc nhà hoặc điều hành doanh nghiệp. Hôm nay hãy làm việc với niềm vui, hãy nhớ rằng bất kể chúng ta đang làm gì thì đều là phục vụ Chúa.

Lạy Chúa Jêsus, con muốn phục vụ Ngài trong mọi điều con làm. Xin giúp con nhớ điều này khi bắt đầu một ngày mới.
Sự phục vụ bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa.
Keila Ochoa (Trích: https://vietnamese-odb.org)

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA      Chúa Nhật 10-10-2021Bài Giảng: " BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH CHƯA? " MS: Nhữ Đ. Nhân...
10/11/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA
Chúa Nhật 10-10-2021
Bài Giảng: " BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÁI SANH CHƯA? " MS: Nhữ Đ. Nhân
Đức chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
( Giăng 3:5 )

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA       Chúa Nhật 26-09-2021Bài Giảng: CẨN THẬN VỚI CHÍNH MÌNH // MS: Nguyễn H. Nhựt"...
09/26/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA
Chúa Nhật 26-09-2021
Bài Giảng: CẨN THẬN VỚI CHÍNH MÌNH // MS: Nguyễn H. Nhựt

" Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt."
( I Phi-e-rơ 5:8 )
Tôi lớn lên ở thành phố ấm áp thuộc miền Nam, vì thế khi chuyển đến sống ở miền Bắc, tôi đã mất nhiều thời gian để học cách lái xe an toàn suốt những tháng dài tuyết phủ. Trong suốt mùa đông vất vả đầu tiên, xe của tôi đã ba lần kẹt cứng giữa đống tuyết! Nhưng sau vài năm, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái khi lái xe trong điều kiện mùa đông lạnh lẽo. Thật ra, tôi thấy mình có một chút thoải mái thái quá. Tôi không còn thận trọng nữa. Và đó là khi tôi bị đâm vào lớp băng đen, bánh xe bị trượt vào cột điện thoại bên lề đường!

Cảm tạ Chúa vì không ai bị thương, nhưng hôm đó, tôi học được một điều quan trọng. Tôi nhận ra việc cảm thấy thoải mái thật sự nguy hiểm ra sao. Thay vì cẩn thận, tôi đã lái xe ở chế độ “tự động”.

Trong đời sống thuộc linh, chúng ta cũng cần phải thực tập sự cẩn trọng tương tự. Phi-e-rơ cảnh báo các tín hữu đừng sống bất cẩn, nhưng phải “tỉnh thức” (I Phi. 5:8). Ma quỷ đang ra sức hủy hoại chúng ta, vì thế chúng ta cũng cần phải tích cực chống trả cám dỗ và đứng vững trong đức tin (c.9). Đó không phải là điều chúng ta phải làm một mình. Chúa hứa sẽ ở với chúng ta trong những khốn khó và trên hết, Ngài khiến chúng ta được “phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực” (c.10). Bởi năng quyền của Ngài, chúng ta học để luôn cẩn trọng và tỉnh thức trong việc chống trả điều ác và bước theo Ngài.

Bạn cần phải tỉnh thức hơn ở lĩnh vực nào? Bạn sẽ cẩn trọng trong việc theo Chúa Jêsus bằng cách nào?
Lạy Chúa, xin giữ con tránh khỏi sự biếng nhác và quá thoải mái trong đời sống thuộc linh. Xin giúp con luôn cẩn trọng và tỉnh thức để có thể chống trả cám dỗ!
Amy peterson
( Trích: https://vietnamese-odb.org )

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA       Chúa Nhật 10-09-2021   CAN ĐẢM ĐỐT BỎ THẦN TƯỢNG" Trước mặt Ta con không đư...
09/20/2021

HỘI THÁNH NHÓM THỜ PHƯỢNG CHÚA
Chúa Nhật 10-09-2021
CAN ĐẢM ĐỐT BỎ THẦN TƯỢNG
" Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác... Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng."
Xuất Ê-díp-tô 20:3, 5
Khi đợi đến lượt làm báp-têm ở sông Mono của Togo, Kossi cúi xuống nhặt một bức tượng bằng gỗ đã cũ mòn. Gia đình anh đã thờ vật đó suốt nhiều đời. Giờ đây, họ nhìn theo khi anh quăng cái tượng kỳ quặc ấy vào đám lửa đã được chuẩn bị sẵn. Không còn chuyện chọn những con gà ngon nhất để dâng lên cho vị thần này.

Ở phương Tây, hầu hết các Cơ Đốc nhân xem thần tượng chỉ về những thứ chiếm vị trí của Đức Chúa Trời. Ở Togo, Tây Phi, thần tượng đại diện cho những vị thần theo nghĩa đen mà họ phải làm hài lòng bằng sinh tế. Việc đốt thần tượng và nhận lễ báp-têm là lời công bố can đảm về lòng trung thành của tân tín hữu với Đức Chúa Trời chân thật duy nhất.

Khi được tám tuổi, Vua Giô-si-a lên ngôi tại một nền văn hóa thờ thần tượng và mại dâm. Cha và ông nội của vua Giô-si-a là hai vị vua tệ nhất suốt lịch sử nhơ nhuốc của Giu-đa. Sau đó, thầy tế lễ thượng phẩm đã tìm ra quyển sách luật pháp. Khi vị vua trẻ tuổi nghe những lời trong quyển sách ấy, ông ghi lời ấy vào lòng (2 Các Vua 22:8-13). Giô-si-a phá hủy các bàn thờ ngoại bang, đốt những vật dụng ghê tởm dâng cho nữ thần A-sê-ra và chấm dứt nghi lễ mại dâm (chương 23). Thay vào đó, ông tổ chức lễ Vượt Qua (23:21-23).

Hễ khi nào chúng ta tìm kiếm câu trả lời ngoài Chúa—dù là cố ý hay vô ý—thì chúng ta đang chạy theo thần giả dối. Sẽ khôn ngoan khi chúng ta tự hỏi: Đâu là những thần tượng chúng ta cần quăng vào lửa, theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng?

Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con vì đã hướng đến những điều khác cho thấy lòng chúng con không tập chú về Ngài. Xin chỉ cho chúng con thấy những điều chúng con cần từ bỏ, và thay bằng sự hiện diện của Thánh Linh Ngài. Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi thần tượng ! Giăng 5:21.
Tim Gustafson ( Trích: https://vietnamese-odb.org)

Address

5829 The Plz
Charlotte, NC
28215-2435

Opening Hours

Friday 8:30pm - 10:30pm
Sunday 9:30am - 12am

Telephone

(704) 737-0409

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Charlotte posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Charlotte:

Videos

Nearby shops


Other Charlotte shops

Show All

Comments

Theo truyền thống hằng năm, HTTLVN Charlotte dành một ngày đặc biệt tuần cuối cùng của tháng 11 để các con cái Chúa Ngợi khen & Làm chứng. Tạ ơn Chúa về những lời làm chứng và bài hát từ tấm lòng biết ơn Chúa và nhìn biết sự dạy dỗ của Ngài trong từng hoàn cảnh.
Xin chào quý ông bà anh chị em, từ giờ tôi sẽ lo về cập nhật các thông tin của Hội Thánh thay cho Mục sư Nhựt. 1. TIN TỨC – Sinh nhật quý con cái Chúa tháng 10: Tâm Bùi (9/10), Triều Diệp (1/10), Nguyễn Đ. Trọng Hiếu (26/10), Bê Xongly (25/10), Tunny Xongly (29/10), Nguyễn Ngọc Hậu/Chris (10/10), Văn Hữu Ngọc (24/10) Philip Hồ (5/10/2001), Trần Anh Quân/David Trần (21/10). Nguyện xin Chúa tiếp tục dẫn dắt, chăm sóc, và ban phước trên cuộc đời của mỗi con cái Chúa khi bước vào tuổi mới. – Ngày thứ Tư (7/10) vừa qua, gia đình anh Tăng Trị Thái đã dọn nhà xuống Floria để sinh sống. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ anh chị đi đường bình an. Xin chúng ta nhớ đến nhau và cầu nguyện. 2. THÔNG BÁO – Lễ Tạ ơn được tổ chức vào thứ Năm, ngày 26/11. Giáng sinh ngày CN 22/12 diễn giả MS. Đào Việt Tiến. Xin quý con cái Chúa để tâm, cầu nguyện, và dự phần. – Sau khi HT bỏ phiếu biểu quyết về xây cất mới phòng thông công (23/40), Ban chấp sự HT đang tiến hành thụ tục vay tiền, đồng thời kêu gọi con cái Chúa dâng hiến đặc biệt vào quỹ xây dựng ngõ hầu có thể giảm bớt tiền vay ngân hàng. Xin con cái Chúa để tâm, dốc lòng cầu nguyện, và dự phần –Hội Đồng Tiến Cử sẽ diễn ra vào hôm nay (CN 11/10) và Hội Đồng Thường Niên (Bầu cử) vào CN 1/11/2020. Rất mong con cái Chúa để tâm, cầu nguyện, và dự phần cho công tác nhà Chúa. 3. CẦU THAY - Các tân tín hữu: Bà Đua Đinh, Hải Gian, chị Hà và hai cháu, Ngọc Lê, Jordan Lê, Dalena Hà có đời sống đức tin vững vàng trong những ngày đầu theo Chúa. - Những ông bà lớn tuổi trong HT: Bà Châu Kim Y, ÔB. Hồ Diệp (ở VN) ÔB. Thanh Diệp, ông Sáu (ba chị Thúy Nguyễn). ÔB Giúp Kỳ Xongly, ô Nhỏ Nguyễn, a. Lê Ngọc Quang, , c. Thùy Y đau đường ruột, Bà Dach (mẹ Gia Lạc) viêm đường ruột. - Những con cái Chúa bỏ qua sự nhóm lại từ lâu: Bê Xongly, Buse Xongly, Gus R’com, Go R’com, chị Kim Phượng, gia đình a. Thái & c. Hương, c. Hồng Hải, Đoàn Tiến Danh, gia đình anh Bình & Hằng, gia đình anh Lúa & Lý... - Cầu nguyện cho sự bình an của Hoa Kỳ khi nạn bạo lực, thù ghét đang lan tràn khắp nơi. Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 3/11/2020. - Các bác sĩ, y tá, dược sĩ, cảnh sát… là những người ở tuyến đầu phơi nhiễm với Covid-19 khi chăm sóc người bị nhiễm bệnh trong các bệnh viện trên toàn thế giới. - Xin Chúa phấn hưng HT tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Sức khỏe của Tổng thống Donald Trum và Phu nhân. ĐƯỢC CHÚA THÚC GIỤC “Cầu xin Ngài giục lòng chúng ta hướng về Ngài, để chúng ta đi trong tất cả đường lối Ngài” (I Các vua 8:58). Vài tháng trước, tôi nhận được một email mời tham gia một cộng đồng “những người được thúc đẩy”. Tôi quyết định tra từ được thúc đẩy và biết một người được thúc đẩy là người có động cơ rõ rệt để thành công và sẽ làm việc chăm chỉ để đạt các mục tiêu của mình. Là người được thúc đẩy có tốt không? Một cách thử nghiệm luôn đúng là: “Hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (I Cô. 10:31). Nhiều lần chúng ta làm vì vinh hiển của bản thân. Sau cơn nước lụt thời Nô-ê, một nhóm người quyết định xây một cái tháp để “được nổi danh” (Sáng. 11:4). Họ muốn nổi tiếng và tránh bị tản lạc khắp thế giới. Họ đã không làm điều đó vì vinh quang của Chúa, nên họ đã bị thúc đẩy sai. Ngược lại, khi vua Sa-lô-môn dâng hòm giao ước và đền thờ mới xây, ông nói: “Trẫm đã xây cất đền thờ nầy cho danh Giê-hô-va” (I Vua. 8:20). Sau đó ông cầu nguyện: “Cầu xin Ngài giục lòng chúng chúng ta hướng về Ngài, để chúng chúng ta đi trong tất cả đường lối Ngài, tuân giữ những điều răn” (c. 58). Khi ao ước lớn nhất của chúng ta là đem lại vinh hiển cho Chúa và bước đi trong sự vâng phục Ngài thì chúng ta trở thành người được thúc đẩy để yêu mến và hầu việc Chúa Jêsus trong quyền năng của Thánh Linh. Hãy đồng thanh với lời cầu nguyện của Sa-lô-môn. Nguyện chúng ta “hết lòng trung thành với Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta, bước đi trong luật pháp, và tuân giữ điều răn của Ngài” (c. 61). Lạy Cha, xin giúp con khao khát vâng lời Ngài và làm mọi điều vì vinh quang của Ngài. Hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời.
HaLELuGia