Eikthyrnir.no

Eikthyrnir.no Eikthyrnir er et av Norges ledende firmaer innen historisk formidling. Vi leverer produkter og opple

Åpent som vanlig

Eikthyrnirs kalender 23. DesemberVesker og punger er en viktig del av utstyret når du skal gjenskape forskjellige tidsep...
23/12/2020

Eikthyrnirs kalender 23. Desember

Vesker og punger er en viktig del av utstyret når du skal gjenskape forskjellige tidsepoker. Og motene skifter i takt med klær, så her er det viktig å følge med.

Om vi tar Europa under ett så er det mye funn, men så er det mange forskjellige konger og influensere som har lokale moter. I Norge er det fortsatt for lite funnmateriale til å gjøre komplett utstyr, så vi må se til nordeuropeiske funn.

Det meste av læret vi bruker er vegetabilsk garva, og endel er også delvis manuelt garva for å få et uttrykk nær hvordan det så ut.

Eikthyrnirs kalender 22. desemberIdag er dagen jeg vil si noe om vennskap. Det er mange mennesker som har vært viktige i...
22/12/2020

Eikthyrnirs kalender 22. desember

Idag er dagen jeg vil si noe om vennskap. Det er mange mennesker som har vært viktige i livet, og noen har laget større inntrykk enn andre. Og dette innlegget handler om en av de.

Jeg har kjent Cheyenne i endel år, og en dag fant hun en kar (kjæreste).......

På Medeltidveckan ble Björn parkert i mitt telt. "Hans Gunnar er en trivelig kar, sitt her og drikk öl" var hennes beskjed. Etter det har Björn vært en av mine aller beste venner! Han er (i tillegg til å være en god venn) en dyktig lærhåndtverker, og etter mange og lange år som min lærling bør han snart få sitt fagbrev (gäsell). Så om han fortsetter, så tror jeg han når dit i løpet av 5-10 år.

Björn, du er viktig i mitt liv, du har fødselsdag idag, du er en veldig bra kar.

Gratulerer med dagen!!

Eikthyrnirs kalender 21. desemberEn veldig fin ting med å være delaktig i gjenskapelse av historien, er å ta del i alle ...
21/12/2020

Eikthyrnirs kalender 21. desember

En veldig fin ting med å være delaktig i gjenskapelse av historien, er å ta del i alle fin opplevelser. Og noe jeg er veldig glad i er råseilbåter. I Borre vikinglag har vi en femkjeiping basert på en 10 m lamg båt som ble funnet i Gokstadskipet. Ibla det er jeg og med å seile Gaia, som er en kopi av selve Gokstadskipet, og så er det mange andre båter i nærmiljøet.

Vikingene seilte jo halve jordkloden rundt, så dette er gjennomprøvde båter som tåler mye. Kullseiling og havarier var nok vanligere for 1000 år siden enn hva det er nå.

Har du ikke vært med å seile ennå? Benytt muligheten når den kommer, det er en opplevelse!

Eikthyrnirs kalender 20. desemberNå er det snart solsnu og minnene fra tidligere sommeren med markeder er veldig fine. M...
20/12/2020

Eikthyrnirs kalender 20. desember

Nå er det snart solsnu og minnene fra tidligere sommeren med markeder er veldig fine. Med den reisevirksomhet jeg har hatt i snart 20 år så er det mange spennende mennesker og plasser jeg har besøkt. Den beste plassen er uten tvil, Nordisk Vikingmarked, Borrekaupangen. Plassen, menneskene og hele settinga er fantastisk. Om du ennå ikke har vært der, så må du ta en tur.

Når vi kommer til middelalderen så er jo selvfølgelig Oslo middelalderfestival den aller beste, skulle bare mangle siden jeg er med å arrangere den. Men hjertet mitt ligger alltid på Gotland. Etter snart 10 år der må jeg virkelig si at jeg savner Ön. Neste år må vi håpe på at verden er tilbake

Skinnklær er et tilbakevendende tema i vikingtiden. Det er først et stykke ut på middelalderen vi har riktig gode kilder...
19/12/2020

Skinnklær er et tilbakevendende tema i vikingtiden. Det er først et stykke ut på middelalderen vi har riktig gode kilder på slikt, med noen få unntak. Flateyarboka har beretninger om mennesker i skinnkufte. Og Kongsspeilet fra 1200 tallet forteller om skinnhoser. Hetter må vi sansynligvis nærmere reformasjonen før vi finner kilder på.

Det er litt gøy når skinnklær som har vært i produksjonen i 15 år, plutselig har kilder etter 10 år. Og jeg må jo si at bedre klesplagg er vanskelig å finne. Min skinnkufte som var den første jeg sydde, er fortsatt med som et av mine favorittplagg, og hosene til Terje er fortsatt veldig bra.

Har du ønsker om gode klær så er det bare å si ifra. Syr selvfølgelig etter mål og minner deg på å smøre den inn med lærfett!

18/12/2020
Eikthyrnir.no

Eikthyrnirs kalender 18. desember

https://www.facebook.com/232530598682/videos/10153832551813683

De av dere som har god hukommelse så hadde vi for noen dager siden en liten veldedighetsauksjon, to par sko som vi auksjonerte ut til et godt formål. Det er jo ikke alle som synes denne tiden er like enkel, og da er det viktig å gi et bidrag synes jeg.

De to høyeste buda kom fra Paul og Marion, som kommer til å sende sine bud til en valgfri organisasjon, og så kommer skoa i posten, om noen dager. Tusen takk for at dere bryr dere, og nyt tiden framover!

Dagens kalenderinnlegg er litt annerledes, igjen. Boden min rundt på festivaler er ofte et hyggelig heng, og det blir gode samtaler, en god øl, og iblandt også underholdning. En av de beste jeg har opplevd er https://www.facebook.com/gycklarenarkadia han har en utrolig bra show, i tillegg til at han er en trivelig fyr. Han fikk også den gode ide, etter hint fra meg, om å gjøre en liten forestilling i min bod. Behøver du en utrolig bra artist til din festival? Arkadia er svaret!

Those of you who have a good memory, a few days ago we had a small charity auction, two pairs of shoes that we auctioned for a good cause. Not everyone thinks this time is so good, and then it is important to make a contribution.

The two highest bids came from Paul and Marion, who will send their bids to an optional organization, and then the shoes will arrive in the mail, in a few days. Thank you so much for caring, and enjoy the jòl!

Today's calendar post is a little different, again. My marketstall on festivals is often a nice hangout, and there will be good conversations, a good beer, and sometimes also entertainment. One of the best I've experienced is https://www.facebook.com/gycklarenarkadia he has an incredibly good show, and also a nice guy. He got a good idea, after hints from me, to do a little show in my marketstall. Do you need an incredibly good artist for your festival? Arkadia is the answer!

Nå også en magisk opplevelse i teltet! @arkadia

Lærhåndtverkere kan brukes til så mangt, og mennesker har mange hobbyer og interesser. Dagens presentasjon er et lite ut...
17/12/2020

Lærhåndtverkere kan brukes til så mangt, og mennesker har mange hobbyer og interesser. Dagens presentasjon er et lite utvalg av noe av det som har kommet ut av døra på verkstedet i denne coronatiden, det er jo ikke så mange vikinger som behøver sko, så da er det greit å lage litt annet også.

Alt er håndlaget i vegetabilsk garva lær fra svenske kuer. Kundene får det etter mål, og kvaliteten er selvfølgelig den beste.

Om du nå ser at du har noen ønsker og behov så er det bare å ta kontakt.

Leathercraftsmen can be used for so many things, and people have many hobbies and interests. Today's presentation is a small selection of something come out of the workshop in this coronapandemic. There are not so many vikings who need shoes, so then it's okay to make something else as well.

Everything is handmade in veg tanned leather from Swedish cows. Customers get it tailor-made, and the quality is of course the best.

If you see that you have any wishes or needs, just get in touch.

Iblandt havner jeg inn i moderne tidsperioder også, her er vi på et event med 1700 talls tema. På det ene bildet ser du ...
16/12/2020

Iblandt havner jeg inn i moderne tidsperioder også, her er vi på et event med 1700 talls tema. På det ene bildet ser du noen av de sivile deltagerene, vi hang i mitt telt mens soldatene var ute på manøver med sine svartkruttvåpen, generalen selv, Ruben har jo da selvfølgelig satt soldatene i aktivitet og sneket seg tilbake til leieren. Jeg er kledd som en håndtverker fra siste halvdel av 1700 tallet, og har tittel Laugsmester.

Stedet vi var på er en stue som har stått der siden 1700 tallet og en gjeng folk fra bygda gjør en fenomenal innsats for å holde stedet i original tilstand.

Som lærhåndtverker så er det jo mye av det som kalles lærtøy jeg produserer, dvs vesker, bandulær, geheng, belter og lignende. Nok en spennende del av Norges historie som vi deler med Danmark, for på den tiden bar jo vi endel av det danske riket. Men det betyr og at klær og utstyr fra Danmark passer inn her hos oss.

Sometimes I end up in modern periods as well, here we are at an event with an 18th century theme. In one picture you see some of the civilian participants, we hung in my tent while the soldiers were out maneuvering with their blackpowder weapons, the general himself, Ruben, has of course put the soldiers in activity and snuck back to the camp. I am dressed as a craftsman from the last half of the 18th century, and have the title Guildmaster.

The place we were at is a house that has stood there since the 18th century and a group of people from the village make a phenomenal effort to keep the place in original condition.

As a leather craftsman, there is a lot of stuff I produce, ie bags, purses, bandulars, geheng, belts and similar. Another exciting part of Norway's history that we share with Denmark, because at that time we was part of the Danish empire. But it also means that clothes and equipment from Denmark fit in here with us.

Eikthyrnirs kalender 15. desemberDet kom spørsmål igår etter forrige innlegg om prosessen bak skoproduksjonen, og jeg sk...
15/12/2020

Eikthyrnirs kalender 15. desember

Det kom spørsmål igår etter forrige innlegg om prosessen bak skoproduksjonen, og jeg skal forsøke å svare enkelt.

Først må du bestemme deg for hvilken tidsepoke du skal ha sko til. Hvor skal skoa være fra? Hvilken sosial status skal du ha.

Motene har skifta, rikfolk og fattigfolk har selvfølgelig ikke samme type sko, og det er stor forskjell på sko.

Når du har alt det klart skaffer du et mønster, eller lager et mønster. Klipper ut sålelær og overlær og syr dette sammen. Så skal de vendes, tørkes og fettes inn. Når du har sydd noen par klarer du dette på en helg.

Iløpet av året holder jeg kurs i skosøm, både vikingtid og middelalder, enten her på verkstedet eller jeg kommer dit du har samla en gjeng. Enten dere er en vennegjeng, eller en forening. Og selvfølgelig kan dere få kurs i generelt lærhåndtverk eller noe annet spesifikt.

There were questions yesterday after the previous post about the process behind shoe production, and I will try to answer easily.

First you have to decide which era you should have shoes for. Where should the shoes be from? What social status do you recreate. Fashions have changed, rich people and poor people of course do not have the same type of shoes, and there is a big difference between shoes.

When you have everything ready, you get a pattern, or make a pattern. Cut out sole and upper leather and sew this together. Then you turn the shoes wet, drie and greased. Once you have sewn a few pairs, you can do this on a weekend.

During the year, I hold workshops in shoe sewing, both Viking and Middle Ages, either here in the workshop or I come where you have gathered. Whether you are a group of friends, or an association. And of course you can get courses in general leather crafts or something else specific.

Eikthyrnirs kalender 14. desemberDet er mandag og mange mennesker synes livet er merkelig, det vil jeg gjerne gjøre et l...
14/12/2020

Eikthyrnirs kalender 14. desember

Det er mandag og mange mennesker synes livet er merkelig, det vil jeg gjerne gjøre et litet bidrag til å gjøre lettere. På to måter faktisk.

Jeg har to par svarte høye remsko fra vikingtid i størrelse 36, en skotype kjent fra flere vikingtidsutgravninger, Denne er basert på et funn fra Hedeby, der sålesømmen også er fra. For ekstra slitestyrke limer vi på en gummisåle. Skoene er selvfølgelig håndsydd.

Disse selger jeg til høystbydene, og med budgivning fram til torsdag 17. desember 11.59 AM. Pengene betaler du da inn til en organisasjon du mener behøver en håndsstrekning, tar bilde/kopi/skjermdump av kvitteringa og sender den til meg. Så sender jeg skoene, enten til deg, eller til den som skal få dem i gave av deg. Porto spanderer jeg.

It's Monday and many people think life is strange, I would like to make a small contribution to make it easier. In two ways actually.

I have two pairs of black high strap shoes from the Viking Age in size 36, a type of shoe known from several Viking Age excavations. This is based on a find from Hedeby, where the sole seam is also from. For extra durability, we glue on a rubber sole. The shoes are of course hand-sewn.

I sell these to the highest bidders, and with bidding until Thursday 17 December 11.59 AM. Then you pay the money to an organization you think needs a helping hand, take a picture / copy / screenshot of the receipt and send it to me. Then I will send the shoes, either to you, or to the person who will receive them as a gift from you. I pay the postage.

Vikinger og vikinginteresserte finnes det over hele jordkloden. På dette bilder er jeg på Costa Rica. Det var Stine som ...
13/12/2020

Vikinger og vikinginteresserte finnes det over hele jordkloden. På dette bilder er jeg på Costa Rica. Det var Stine som skulle over å holde blot, og da hang jeg med med på tur. Blotet på stranden i Manuel Antonio var fantastisk, og de lokale var lykkelige for en slik opplevelse. Blotsbålet ble laget av tørre kokosnøtter, og jeg er vel den første vikingkledde på den stranda.

Esteban og gjengen tok godt imot oss og viste oss rundt. Jeg skulle snakke litt om vikingtiden, det jeg ikke forsto var at jeg ble invitert som gjesteforeleser på universitetet. 100 tilhørere i salen, og fantastisk spørsmålsrunde etterpå. Nok en spennende opplevelse i livet. Vi har hatt hyggelige gjenbesøk flere ganger, og det ikke alle som har opplevd snø tidligere.

Vikings and Viking enthusiasts are found all over the globe. In this photo I'm in Costa Rica. It was Stine who was going to have a blot, and then I joined the trip. The blot on the beach in Manuel Antonio was amazing and the locals were happy for such an experience. The bonfire was made from dry coconuts, and I'm probably the first Vikingdressed on that beach.

Esteban and the group welcomed us and showed us around. I was going to talk a little about the Viking Age, what I did not understand was that I was invited as a guest lecturer at the university. 100 listeners in the room, and a fantastic round of questions afterwards. Another exciting experience in life. We have had pleasant return visits several times, and not everyone who has experienced snow before.

Eikthyrnirs kalender 12. DesemberDet blir også mange forklær iløpet av året, så da er det bra at jeg har venner som stil...
12/12/2020

Eikthyrnirs kalender 12. Desember

Det blir også mange forklær iløpet av året, så da er det bra at jeg har venner som stiller som fotomodell.

Jeg lager to typer, en med kryss over ryggen så du kan bruke det lange dager på verkstedet eller kjøkkenet. Modellen med nakkerem er for de som kjapt ha det på når de står ved grillen. Lommer syes på til forskjellige bruk, også telefonlomme på innsiden for tredreiere.

Har du behov for gaven til de som har alt, eller liker seg på verkstedet. Ta kontakt, det er alltid noen klare for salg, og har du spesielle ønsker så syr jeg et til deg.

.

There will also be many aprons during the year, so then it's good that I have friends who pose as a photo model.

I make two types, one with a cross over the back so you can use it for long days in the workshop or kitchen. The model with a neck strap is for those who quickly wear it when they are doing the bbq. Pockets are sewn on for different uses, including a telephone pocket on the inside for wood turners.

Do you need a gift for those who have everything, or send the day in the workshop. Get in touch, there are always some ready for sale, and if you have special wishes, I will sew one for you.

Iblandt rydder jeg litt på lageret. Hovedleverandør på lær er Tärnsjö, de driver kun med vegetabilsk garva lær, og har d...
11/12/2020

Iblandt rydder jeg litt på lageret. Hovedleverandør på lær er Tärnsjö, de driver kun med vegetabilsk garva lær, og har den beste kvaliteten. Det bruker å være mye i hyllene og endel av det selges som råvare til andre lærhåndtverkere. Har du planer om å sy noe spennende så er det å ta kontakt. Gode priser selvfølgelig.

Sometimes I clean a little. The main supplier of leather is Tärnsjö, they only do veg tanned leather, and have the absolutt the best quality. It used to be a lot on the shelves and some of it is sold as a material to other leather craftsmen. If you have plans to sew something, just get in touch. Good prices of course.

Eikthyrnirs kalender 10. desemberPå verkstedet kommer det iblandt gode venner innom med nye ideer om hva jeg kan sy. Det...
10/12/2020

Eikthyrnirs kalender 10. desember

På verkstedet kommer det iblandt gode venner innom med nye ideer om hva jeg kan sy. Dette er utstyr en av dem syntes jeg skulle sy til strongmanmiljøet. Egil driver et veldig bra gym med en egen strongmanavdeling, så løftestraps og stonesleeves er et nødvendig produkt vi har fått fram over en god whisky eller to. Stonesleeves bruker for å beskytte underarmene når du når du skal løfte stein med vekt som er tresifra.

In the workshop, good friends come by with new ideas about what I can sew. This is equipment one of them thought I should sew for the strongmans. Egil runs a very good gym with a area for strongman , so liftingstraps and stonesleeves are a necessary product we have developed over a good whiskey or two. Stonesleeves use to protect your forearms when lifting atlasstones with a weight that is three digits.

Eikthyrnirs kalender 9. desemberDet dukker opp mye når arkeologene har utgravninger, her er jeg på besøk hos NIKU i Oslo...
09/12/2020

Eikthyrnirs kalender 9. desember

Det dukker opp mye når arkeologene har utgravninger, her er jeg på besøk hos NIKU i Oslo for kanskje finne en løsning på hva dette kan ha vært. Lærbiten er stadig med i tankeprosesser når jeg ser på malerier og andre funnobjekter. Men ennå har vi ikke klart å finne noen løsning på dette. Ennå.....

It appears a lot when the archaeologists have excavations, here I am visiting NIKU in Oslo to maybe find a solution to what this may have been. The piece of leather is constantly involved in thought processes when I look at paintings and finds from other places. But we have not yet managed to find a solution to this. Yet.....

Eikthyrnirs kalender 8. desember 200Iblandt får man morsomme oppdrag, her er jeg modell for bilder som brukes på informa...
09/12/2020

Eikthyrnirs kalender 8. desember 200

Iblandt får man morsomme oppdrag, her er jeg modell for bilder som brukes på informasjonstavler om fornminner fra vikingtiden. Det er Kulturarv som har montert disse rundt i kommunene i distriktet, og Espen Winther har tatt bildet. Dette bildet henger bl.a på veggen av vinmonopolet på Tjøme.

Sometimes you get fun projects, here I am a model for pictures that are used on information boards about places from the Viking Age. Kulturarv has installed these around the municipalities in the district, and Espen Winther has taken the picture. This one hangs on the wall of the Vinmonopolet (alcoholshop) on Tjøme

Adresse

Gryteveien 350
Stokke
3160

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Eikthyrnir.no legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Kontakt Bedriften

Send en melding til Eikthyrnir.no:

Videoer

Butikker i nærheten


Andre butikker i Stokke

Vis Alle

Kommentarer

En av våre gode venner og kollega har løsningen!
See you on friday!
Good friends have something for us!
Veldig koselig i teltet deres på Middelalderfestivalen :) Takk for god service, og flott humør :D